Op 13 september 2012 besloot de gemeenteraad van Oldebroek dat het organiseren van de schapenmarkt geen kerntaak meer is. Omdat de Christelijke Muziekvereniging Concordia al jaren lang randactiviteiten van de Schapenmarkt organiseert is zij de uitdaging aangegaan om nu de hele Schapenmarkt te organiseren.

Op woensdag 21 februari 2015 werd de organisatie van de Schapenmarkt definitief overgedragen door de gemeente aan de Stichting Schapenmarkt Oldebroek die op dat moment nog in oprichting was.  Op 19 februari 2015 is de Stichting Schapenmarkt Oldebroek formeel bij notariële akte opgericht en heeft inschrijving bij de Kamer van Koophandel plaatsgevonden.

De stichting is verbonden aan CMV Concordia Oldebroek en het bestuur van de stichting bestaat dan ook uit enthousiaste muzikanten van de vereniging. Op dit moment zijn dat Kees Pruim, Henry Bosch, Rene Port en Arjan Dickhof. Daarnaast is Anne van de Venis intensief betrokken bij het opzetten van de administratieve en digitale organisatie van de Stichting Schapenmarkt Oldebroek.

De Stichting heeft als doelstelling om het karakter van de Schapenmarkt te behouden en waar mogelijk te versterken. Het elkaar ontmoeten vormt de basis van de Schapenmarkt en door de grote aantrekkingskracht is het een van de hoogtepunten die Oldebroek door het jaar heen kent.

Christelijke Muziekvereniging Concordia is trots dat zij door middel van de Stichting haar steentje hieraan bij kan dragen!

overdracht