Geschiedenis Schapenmarkt

Jaarlijks wordt in Oldebroek op de woensdag vóór 17 september van 9.00 tot 16.00 uur de Schapenmarkt gehouden. Een dag die in deze tijd niets (meer) te maken heeft met een serieuze schapenmarkt, maar alles met een traditioneel Oldebroeker feest. Voor een echte Oldebroeker (inwoner of oud-inwoner) is een bezoek aan de Schapenmarkt jaarlijks een vast gegeven. Veel bedrijven en scholen houden daar ook rekening mee.

Schapenmarkt Oldebroek – kermis vroeger

De historie van de schapenmarkt gaat ver terug; hoever valt moeilijk aan te geven omdat niet veel op papier staat. In ieder geval is zeker dat deze markt reeds in 1813 werd gehouden, gezien de rekening van de diaconie van de Hervormde kerk te Oldebroek van 15 september 1813, die betrekking had op de schapenmarkt. In de Gelderse Volksalmanak is deze markt ook terug te vinden. In de uitgave van 1837 werd vermeld dat op 13 en 14 september van dat jaar in Oldebroek een kermis en schapenmarkt werd gehouden.

De handel in schapen was vroeger erg belangrijk. De aanvoer van deze dieren was groot, waarbij de handelaren uit het gehele land kwamen. Vele honderden schapen werden aangevoerd op het terrein achter de hervormde kerk. De markt werd en wordt nog steeds gehouden op de woensdag voor de 17e september, de verjaardag van Sint Lambertus, patroonheilige van de textielarbeiders. Een andere naam voor Schapenmarkt is Broekkarmse. Het vermoeden bestaat dat de schapenmarkt vroeger werd omlijst door een kermis. Vanaf het begin is het in Oldebroek een familiedag geweest.

Vroeger werd de Schapenmarkt georganiseerd door de gemeente Oldebroek. Op woensdag 21 februari 2015 werd de organisatie van de Schapenmarkt definitief overgedragen door de gemeente aan de Stichting Schapenmarkt Oldebroek die op dat moment nog in oprichting was. Op 19 februari 2015 is de Stichting Schapenmarkt Oldebroek formeel bij notariële akte opgericht en heeft inschrijving bij de Kamer van Koophandel plaatsgevonden.

Stichting Schapenmarkt Oldebroek (2017)